Herstedvang 10-14, 2620 Albertslund

Højloftet lagerhal m. flotte kontorer og kantineordning

Højloftede lagerhaller med tilhørende administrationskontor i en ejendom med mange gode lejere, herunder Unisport, Danske Bank, Fagerhult, Sandvik m.fl.

Området

Lejemålet er en del af Albertslund’s eftertragtede erhvervskvarter, tæt på Nordre Ringvej, Roskildevej og motorvejsnettet, som hurtigt og let får dig til transporteret rundt i Storkøbenhavn, til indre by, Københavns Lufthavn mm.

Herstedvang 10-14 blev bygget i årene 1987 og flere af ejendommens kontorlejemål gennemgik i 2018 en totalrenovering med moderne glasløsninger og grå/sorte gulvtæpper. Ejendommen er samlet på 20.013 m2 og er i dag udlejet til ca. 20 forskellige lejere, men med plads til flere.

Ejendommen har yderst præsentable indgangspartier for medarbejdere og gæster, fælles kantine i stilfuld indretning og fuldt møblerede mødelokaler med AV-udstyr, som lejerne efter aftale kan gøre brug af.

Lejemålet

Lejemålet er beliggende i stueplan i nummer 10 med egen indgang til kontorerne fra bygningsen forside, og mulighed for at tilgå lagerhallerne fra bagsiden igennem i alt 3 porte.

Lagerhallerne er højloftede (ca. 10 meter) og udgør samlet 2.572 m2, med 716 m2 nyistandsat kontor med flotte glasløsninger mm.

Til alle opgange er der en person-/vareelevator (1.000 kg.)

Der er ligeledes kantine tilknyttet der driftes af Jespers Torvekøkken, og som dagligt laver varierende frokost til husets lejere og eventuelle gæster.

Parkerings- og trafikforhold

Der er omkring ejendommen ca. 200 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Der går ligeledes Bus 143 få hundrede meter fra adressen, der ca. hvert 20. minut kører mellem Ballerup St. – Vallensbæk St.

Størrelse

Lagerhallen udgør 2.572 m2.

Kontorerne udgør 716 m2.

Leje

Den månedlige leje udgør for 2.572 m2 lager + 716 m2 kontor:

Kr. 129.884,17 med tillæg af aconto drifts- og varmeudgifter.

Svarende til en leje på kr. 650,00 pr. m2 for kontorer, og kr. 425,00 pr. m2 for lager.

Regulering af leje

Basislejen reguleres årligt, pr. 1. januar, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%, første gang pr. 1. januar 2021.

Depositum

Der beregnes et depositum svarende til 6 måneder, af den til enhver tid værende basisleje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af drifts- og varmebidrag m.m.

Varme

Der udarbejdes årligt (kalenderåret) et varmeregnskab, som fordeler varmeudgifterne på alle lejemål.

Lejer opkræves aconto varmebidrag svarende til kr. 93,12 pr. m2

Driftsudgifter

Lejer betaler en forholdsmæssig andel af ejendommens driftsudgifter, ejendomsskatter og –afgifter, forsikring, vandforbrug, renovation, fælles el-forbrug, ejendomsservice/vicevært, snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af udvendige arealer, herunder service og vedligeholdelse af installationer, elevatorer, fællesrum, samt udarbejdelse af regnskaber for drifts- og fællesudgifter og administration m.m.

Lejer opkræves aconto driftsbidrag svarende til kr. 145,49 pr. m2.

Moms

Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Energimærke

Ejendommen er pr. 4. april 2013 gennemgået og har af Energistyrelsen fået Energimærket ”C”.

Opsigelse

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten giver Lejer til Udlejer en 5-årig uopsigelig lejeperiode, hvorefter lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.

Indflytning

Efter aftale.

Besøg også ejendommens hjemmeside på www.herstedvang.dk.

Priser
Antal m²
3.288 m²
Årlig leje pr. m²
474 kr.
Driftsudgifter pr. m²
145 kr.
FÅ MERE INFORMATION
2020-02-04T10:18:55+00:00