Herstedvang 10-14, 2620 Albertslund

Højloftet lagerhal m. mulighed for kontorer

Højloftet lagerhal med mulighed for fleksibelt valg af antal kvadratmeter kontor i en ejendom med mange gode lejere, herunder Unisport, Danske Bank, Fagerhult, Sandvik m.fl.

Området

Lejemålet er en del af Albertslund’s eftertragtede erhvervskvarter, tæt på Nordre Ringvej, Roskildevej og motorvejsnettet, som hurtigt og let får dig til transporteret rundt i Storkøbenhavn, til indre by, Københavns Lufthavn mm.

Herstedvang 10-14 blev bygget i årene 1987 og flere af ejendommens kontorlejemål gennemgik i 2018 en totalrenovering med moderne glasløsninger og grå/sorte gulvtæpper. Ejendommen er samlet på 20.013 m2 og er i dag udlejet til ca. 20 forskellige lejere, men med plads til flere.

Ejendommen har yderst præsentable indgangspartier for medarbejdere og gæster, fælles kantine i stilfuld indretning og fuldt møblerede mødelokaler med AV-udstyr, som lejerne efter aftale kan gøre brug af.

Lejemålet

Lejemålet er beliggende i stueplan i nummer 10 med egen indgang direkte til lagerhallen gennem en dobbeltdør, og mulighed for at tilgå lagerhallen fra bagsiden igennem en port. Til lagerhallen er et stort forrum, hvor man natten over kan stille varer ud til fragtmænd, uden at de kan tilgå lageret.

Centralt på lageret er der 7 meter til loftet, og i siderne 5 meter.

Lejemålet har for nyligt fået installeret nye varmekalorifere.

Har man behov for kontor, kan dette lejes i samme bygning, fra 350 m2 og opefter. Er behov mindre end det, kan man i nabobygningen leje kontorer fra 32 – 200 m2 i vores kontorfællesskab.

Der er ligeledes kantine tilknyttet der driftes af Jespers Torvekøkken, og som dagligt laver varierende frokost til husets lejere og eventuelle gæster.

Parkerings- og trafikforhold

Der er omkring ejendommen ca. 200 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Der går ligeledes Bus 143 få hundrede meter fra adressen, der ca. hvert 20. minut kører mellem Ballerup St. – Vallensbæk St.

Størrelse

Lagerhallen udgør 1.295 m2.

Leje

Den månedlige leje udgør kr. 45.864,58 med tillæg af aconto drifts- og varmeudgifter.

Svarende til en leje på kr. 425,00 pr. m2.

Regulering af leje

Basislejen reguleres årligt, pr. 1. januar, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 1,5%, første gang pr. 1. januar 2021.

Depositum

Der beregnes et depositum svarende til 6 måneder, af den til enhver tid værende basisleje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af drifts- og varmebidrag m.m.

Varme

Der udarbejdes årligt (kalenderåret) et varmeregnskab, som fordeler varmeudgifterne på alle lejemål.

Lejer opkræves aconto varmebidrag svarende til kr. 93,12 pr. m2

Driftsudgifter

Lejer betaler en forholdsmæssig andel af ejendommens driftsudgifter, ejendomsskatter og –afgifter, forsikring, vandforbrug, renovation, fælles el-forbrug, ejendomsservice/vicevært, snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af udvendige arealer, herunder service og vedligeholdelse af installationer, elevatorer, fællesrum, samt udarbejdelse af regnskaber for drifts- og fællesudgifter og administration m.m.

Lejer opkræves aconto driftsbidrag svarende til kr. 135,71 pr. m2.

Moms

Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Energimærke

Ejendommen er pr. 4. april 2013 gennemgået og har af Energistyrelsen fået Energimærket ”C”.

Opsigelse

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten giver Lejer til Udlejer en 5-årig uopsigelig lejeperiode, hvorefter lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.

Indflytning

Efter aftale.

Priser
Antal m²
1.295 m²
Årlig leje pr. m²
425 kr.
Driftsudgifter pr. m²
136 kr.
Download prospekt her
2020-07-09T11:35:33+00:00