Herstedvang 14, 1. sal, 2620 Albertslund

Nyistandsat kontorfællesskab fra 2018 m. kantineløsning

Top moderne kontorfællesskab beliggende på 1. salen i en større ejendom med mange store og mellemstore lejere, herunder Unisport, Danske Bank, Fagerhult, Kemp & Lauritzen m.fl.

Udlejer tilbyder som noget ekstraordinært 50% lejerabat til nye lejere resten af 2020. Rabatten er fratrukket de oplyste priser.

Kontorfællesskabet har flotte glasløsninger, LED-belysning mm., ligesom der er brugsret til 4 store moderne mødelokaler med TV-skærme. Endelig er der adgang til fælles kantine, som driftes af Jespers Torvekøkken.

Området

Lejemålet er en del af Albertslund’s eftertragtede erhvervskvarter, tæt på Nordre Ringvej, Roskildevej og motorvejsnettet, som hurtigt og let får dig til transporteret rundt i Storkøbenhavn, til indre by, Københavns Lufthavn mm.

Herstedvang 10-14 blev bygget i årene 1987 og flere af ejendommens kontorlejemål gennemgik i 2018 en totalrenovering med moderne glasløsninger og grå/sorte gulvtæpper. Ejendommen er samlet på 20.013 m2 og er i dag udlejet til ca. 20 forskellige lejere, men med plads til flere.

Ejendommen har yderst præsentable indgangspartier, fælles kantine i stilfuld indretning og fuldt møblerede mødelokaler, som lejerne efter aftale kan gøre brug af.

Lejemålet

Lejemålet er beliggende på ejendommens 1. sal, og fremstår super flot og præsentabelt for gæster og medarbejdere, med moderne glasløsninger, grå/sorte tæppefliser og fuldt møblerede mødelokaler.

Der er ligeledes kantine tilknyttet der driftes af Jespers Torvekøkken, og som dagligt laver varierende frokost til husets lejere og eventuelle gæster.

Til alle opgange er der en person-/vareelevator (1.000 kg.)

Parkerings- og trafikforhold

Der er omkring ejendommen ca. 200 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Der går ligeledes Bus 143 få hundrede meter fra adressen, der ca. hvert 20. minut kører mellem Ballerup St. – Vallensbæk St.

Størrelse

Lejemålene udgør fra 33 – 79 m2, hvor man har mulighed for at kombinere flere kontorer ved siden af / overfor hinanden.

Leje fratrukket rabatten

Den månedlige leje udgør ved:

33 m2: kr. 1.512,5‬0 (inkl. fælles, drift og varme).

79 m2: kr. 3.620,83 (inkl. fælles, drift og varme).

Svarende til en leje på kr. 550,00 pr. m2 inkl. aconto fælles-, drifts- og varmeudgifter, for kontorer under 79 m2.

For kontorer over 80 m2 udgør lejen kr. 500,00 pr. m2 inkl. aconto fælles-, drifts- og varmeudgifter.

Regulering af leje

Basislejen reguleres årligt, pr. 1. januar, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%, første gang pr. 1. januar 2021.

Depositum

Der beregnes et depositum svarende til 6 måneder, af den til enhver tid værende basisleje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af drifts- og varmebidrag m.m.

Fællesudgifter

Lejer betaler en forholdsmæssig andel af ejendommens fællesudgifter til bl.a. rengøring af fællesarealerne, el-forbrug og internet.

Lejers betaling af fællesudgifter er inkluderet i lejen.

Driftsudgifter

Lejer betaler en forholdsmæssig andel af ejendommens driftsudgifter, ejendomsskatter og –afgifter, forsikring, vandforbrug, renovation, fælles el-forbrug, ejendomsservice/vicevært, snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af udvendige arealer, herunder service og vedligeholdelse af installationer, elevatorer, fællesrum, samt udarbejdelse af regnskaber for drifts- og fællesudgifter og administration m.m.

Lejer betaling af driftsbidrag er inkluderet i lejen.

Varme

Der udarbejdes årligt (kalenderåret) et varmeregnskab, som fordeler varmeudgifterne på alle lejemål.

Lejer betaling af varmebidrag er inkluderet i lejen.

Moms

Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Energimærke

Ejendommen er pr. 4. april 2013 gennemgået og har af Energistyrelsen fået Energimærket ”C”.

Opsigelse

Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.

Indflytning

Efter aftale.

Priser
Antal m²
33 - 79 m²
Årlig leje pr. m²
406 kr.
Driftsudgifter pr. m²
126 kr.
Download prospekt her
2020-08-12T09:34:01+00:00