Herstedvang 12-14, 2. sal, 2620 Albertslund

Præsentable og fleksible kontorløsninger m. fælles kantine

Fleksibel indretning og valg af antal kvadratmeter. Få skræddersyet dit eget kontorlejemål med den rette mængde åbne/lukkede kontorer, mødelokaler, showroom og med moderne glasløsninger og LED-belysning – Helt efter dine ønsker, tanker og behov.

Området

Lejemålet er en del af Albertslund’s eftertragtede erhvervskvarter, tæt på Nordre Ringvej, Roskildevej og motorvejsnettet, som hurtigt og let får dig til transporteret rundt i Storkøbenhavn, til indre by, Københavns Lufthavn mm.

Herstedvang 10-14 blev bygget i årene 1987 og flere af ejendommens kontorlejemål gennemgik i 2018 en totalrenovering med moderne glasløsninger og sorte/grå gulvtæpper. Ejendommen er samlet på 20.013 m2 og er i dag udlejet til ca. 20 forskellige lejere, men med plads til flere. Af nuværende lejere kan nævnes Unisport, Fagerhult, Danske Bank, Kemp & Lauritzen m.fl.

Ejendommen har yderst præsentable indgangspartier for medarbejdere og gæster, fælles kantine og fuldt møblerede mødelokaler med AV-udstyr, som lejerne efter aftale kan gøre brug af.

Lejemålet

Man kommer ind i opgangen til lejemålene via et flot glasindgangsparti. Lejemålene ligger på 2. sal, og udgør i dag 4 forskellige lejemål fra ca. 360-925 m2, som samlet givet ca. 2.115 m2.

I forbindelse med aftale med ny Lejer ønsker Udlejer at rive hele lejemålet ned – gulve, lofter, vægge – for at kunne bygge et moderne og indbydende kontorlejemål, helt efter ny Lejers ønsker og behov.

Til alle opgange er der en person-/vareelevator (1.000 kg.)

Parkerings- og trafikforhold

Der er omkring ejendommen ca. 200 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Der går ligeledes en Bus 143 få hundrede meter fra adressen, der ca. hvert 20. minut kører mellem Ballerup St. – Vallensbæk St.

Størrelse

Lejemålene udgør fra 360 – 2.115 m2.

Leje

Den månedlige leje udgør ved:

360 m2 nyistandsat: kr. 21.450‬,00.

2.115 m2 nyistandsat: kr. 126.018,75‬.

Svarende til en leje på kr. 715,00 pr. m2, som er en fast pris efter fuld istandsættelse.

Regulering af leje

Basislejen reguleres årligt, pr. 1. januar, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%, første gang pr. 1. januar 2021.

Depositum

Der beregnes et depositum svarende til 6 måneder, af den til enhver tid værende basisleje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af drifts- og varmebidrag m.m.

El

Der er separat el-måler til alle lejemål.

Varme

Der udarbejdes årligt (kalenderåret) et varmeregnskab, som fordeler varmeudgifterne på alle lejemål.

Lejer opkræves aconto varmebidrag svarende til kr. 58,13 pr. m2

Driftsudgifter

Lejer betaler en forholdsmæssig andel af ejendommens driftsudgifter, ejendomsskatter og –afgifter, forsikring, vandforbrug, renovation, fælles el-forbrug, ejendomsservice/vicevært, snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af udvendige arealer, herunder service og vedligeholdelse af installationer, elevatorer, fællesrum, samt udarbejdelse af regnskaber for drifts- og fællesudgifter og administration m.m.

Lejer opkræves aconto driftsbidrag svarende til kr. 125,93 pr. m2.

Moms

Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Energimærke

Ejendommen er pr. 4. april 2013 gennemgået og har af Energistyrelsen fået Energimærket ”C”.

Opsigelse

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten giver Lejer til Udlejer en 5-årig uopsigelig lejeperiode, hvorefter lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.

Indflytning

Efter aftale.

Besøg også ejendommens hjemmeside på www.herstedvang.dk

Priser
Antal m²
360-2.115 m²
Årlig leje pr. m²
715 kr.
Driftsudgifter pr. m²
126 kr.
Download prospekt her
2020-08-12T09:35:14+00:00