Rent Estate køber 2 erhvervsejendomme i Glostrup/Albertslund

Rent Estate A/S har i dag indgået aftale om køb af ejendommene Naverland 1A og Smedeland 7, 2600 Glostrup, på henholdsvis 3.956 og 5.761 m2, i alt 9.717 m2. Rent Estate har efter erhvervelserne ca. 65.000 m2 bolig- og erhvervsejendomme.

Købet af de 2 ejendomme er en del af koncernens strategi og et naturligt, men også et meget vigtigt skridt i retning af at opfylde vores strategiske målsætning om at vokse vores portefølje af bolig- og erhvervsejendomme til ca. 0,75 mia. kr., indenfor det geografiske område Køge/Roskilde i syd og Lyngby i nord.

Ejendommene, som er beliggende overfor hinanden, ligger ca. 200 meter fra den kommende Letbane station (som forventes i drift år 2025), ved Hersted Industripark, som efter den nye kommuneplan 2018-2030, på sigt, skal forvandles til “Albertslund Skovbyerne”, et område med ca. 10.000 nye borgere.

Vi er utroligt glade for at det er lykkedes at erhverve disse 2 rigtig spændende ejendomme, som har et fantastisk udviklingspotentiale. Nu skal ejendommene renoveres, moderniseres og genudlejes, for den del der er ledig, men grundet des fantastiske gode beliggenhed, er vi sikre på at genudlejning vil kunne ske hurtigt derefter. Vi vil herefter fortsætte indsatsen for at erhverve flere velbeliggende bolig- og erhvervsejendomme, således at vi kan opfylde vores strategiske målsætning.

Al henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til adm. direktør Frank Buch-Andersen, tlf. +45 2628 8143 eller fba@rentestate.dk.

2019-01-31T13:51:29+00:00