Rent Estate køber 20.013 m2 erhvervsejendomme

Rent Estate A/S har i dag indgået aftale om køb af ejendommen Herstedvang 10-14, 2620 Albertslund, på 20.013 m2. Rent Estate har efter erhvervelserne godt 88.000 m2 bolig- og erhvervsejendomme.

Købet af ejendommen er en del af koncernens strategi og et naturligt og vigtigt skridt i retning af at opfylde vores strategiske målsætning om at vokse vores portefølje af bolig- og erhvervsejendomme til ca. 1,0 mia. kr., indenfor det geografiske område Køge/Roskilde i syd og Lyngby i nord, i perioden frem til og med år 2023.

Ejendommen er beliggende i et af Albertslund kommunes 3 veludviklede erhvervskvarterer, og da kommunen allerede har planer om at udvikle Hersted Industripark til en ny bydel i kommunen, forventer vi at kommunens tilbageværende 2 erhvervskvarterer udlejningsmæssigt vil understøttes af denne udvikling.

Ejendommen har ca. 11.000 udlejede m2 og ca. 9.000 m2 som er ledige. Af de ca. 9.000 m2, udgør de ca. 2.000 m2 lagerhaller og resten udgør kontorlejemål.

Ejendommen har en fantastisk kantine som på nuværende tidspunkt drifts af Jespers Torvekøkken, som er et godt og vigtigt udgangspunkt for ejendommens lejere. Ejendommen har endvidere flere fælles konferencelokaler med moderne IT og store TV-skærme, til brug for lejernes præsentationer og lignende.

Vi er utroligt glade for at det er lykkedes os at erhverve denne spændende ejendomme, som har et fantastisk udviklingspotentiale. Ejendommen er delvist udlejet, men med fantastiske gode rammer for fremtidige lejere. Som vi plejer, vil vi også på Herstedvang 10-14, tilbyde vores fremtidige lejere at skræddersy deres fremtidige lejemål, med moderne glasløsning og LED, således at det 100% passer til vores fremtidige lejeres behov og ønsker.

Al henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til adm. direktør Frank Buch-Andersen, tlf. +45 3360 1181 eller fba@rentestate.dk.

2019-12-03T12:48:07+00:00