Rent Estate køber 3.684 m2 erhvervsejendomme

Rent Estate A/S har i dag indgået aftale om køb af ejendommen Smedeland 26, 2600 Glostrup, på 3.684 m2. Rent Estate har efter erhvervelserne ca. 68.000 m2 bolig- og erhvervsejendomme.

Købet af ejendommen er en del af koncernens strategi og et naturligt skridt i retning af at opfylde vores strategiske målsætning om at vokse vores portefølje af bolig- og erhvervsejendomme til ca. 1,0 mia. kr., indenfor det geografiske område Køge/Roskilde i syd og Lyngby i nord i perioden frem til og med år 2023.

Ejendommen er beliggende ca. 200 meter fra den kommende Letbane station (som forventes i drift år 2025), ved Hersted Industripark, som efter den nye kommuneplan 2018-2030, på sigt, skal forvandles til “Albertslund Skovbyerne”, et område med ca. 10.000 nye borgere.

Vi er utroligt glade for at det er lykkedes at erhverve denne spændende ejendomme, som har et fantastisk udviklingspotentiale. Ejendommen er fuldudlejet, men vi er også sikker på at fremtidig genudlejning vil kunne ske hurtigt, grundet ejendommens gode beliggenhed.

Vi vil herefter fortsætte indsatsen for at erhverve flere velbeliggende bolig- og erhvervsejendomme, således at vi kan opfylde vores strategiske målsætning.

Al henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til adm. direktør Frank Buch-Andersen, tlf. +45 3360 1181 eller fba@rentestate.dk.

2019-09-20T12:43:13+00:00