Nye Lejere

Nye Lejere 2018-06-21T12:00:03+00:00

Gamborg Projekt flytter ind pr. 1. januar 2018

Gamborg Projekt beskæftiger sig med bygherrerådgivning og byggestyring ifm. ny- og ombygninger.

Zepion flytter ind pr. 1. april 2018

Selskabets formål er, at drive virksomhed med import og eksport af beklædning, samt hermed beslægtet virksomhed.

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen flytter ind pr. 1. juni 2018

Bisidderhjælpen er et samlet team af erfarne og engagerede private socialrådgivere, hvis primære arbejdsopgave er, at sikre deres klienters interesser.

 

Dele-Job flytter ind pr. 1. juli 2018

Dele-Job er et socialt vikarbureau, hvor op til 5 vikarer deles om det samme job.