Bæredygtighedsstrategimøde

Vi har i dag haft internt medarbejdermøde med alle medarbejdere hvor COO Simon Buch-Andersen fremlagde Koncernens Bæredygtighedsstrategi for alle medarbejdere

I dag havde vi internt møde hvor, COO Simon Buch-Andersen, gennemgik Koncernens Bæredygtighedsstrategi for alle medarbejdere, således at alle forstår nødvendigheden i, at vi i alle arbejdsgange, tager hensyn til vores klimaaftrykket.

Det overordnede mål er på kort sigt at reducere vores klimaaftryk betydeligt og på lang sigt helt at kunne tilbyde klimaneutrale lejemål.

Fokus er;

  • Nedbringelse af brugen af energi i vores ejendomme
  • Omlægning af nødvendigt energiforbrug til grøn energi, hvor det er muligt
  • Sortering af affald ved drift og modernisering af vores ejendomme/lejemål
  • Genbrug for materiale ved modernisering af lejemål
  • Mål for udskiftning af hele vognparken til el-drevne køretøjer
  • Installation af solceller på udvalgte tage på vores ejendomme

Fokusområderne for at reducere vores klimaaftryk er ikke udtømmende, og forventes vedvarende udviklet som ny muligheder opstår.

Alle de krav vi stiller til os selv, bliver ligeledes forpligtende mål, for vores leverandører, for at blive godkendt leverandør til Rent Estate.

Fremover vil vi kvartalsvis opdatere vores medarbejdere med udviklingen i Co2-belastningen pr. m2 på vores ejendomme, så de løbende kan se resultaterne af deres og alles indsats. Resultater som vi selvfølgelig ligeledes offentliggøre i vores årsrapport.
______________________________________________________

Hør om vores Bæredygtighedsstrategi her: