Smedeland 7, 2600 Glostrup

Kontorer fra 51-71 m2 i hyggelige omgivelser

Lej et godt kontor på 51 m2 til kr. 1.970,00 i perioden frem til 30. juni 2020.

Vi har siden købet af ejendommen 1. februar 2019 budt over 35 nye lejere velkommen.

Området
Lejemålet er en del af Albertslund’s eftertragtede erhvervskvarter i området bag Nordre Ringvej, og kun få minutter fra af- og tilkørsel til motorvejen.

Lejemålet
Lejemålet er en del af en større ejendom på 5.722 m2, hvor der ud mod Naverland er 4 “pavilloner”, som skal være med til at bringe liv til adressen i form af butikker, restauranter og lignende.

Man kommer ind til lejemålet via et fælles glasindgangsparti med de nuværende lejere i kælder og stueplan. Kontorfællesskab ligger på 1. salen, og indeholder både herre- og dametoiletter i begge ender, to tekøkkener med tilhørende frokoststuer, brusebad og to fuldt møblerede mødelokaler.

I forbindelse med leje af kontorer i størrelserne 51-71 m2, er det også muligt at leje lagerplads efter behov. Lagerlokalerne udgør fra 8-231 m2, og er beliggende i kælderen under bygningen.

Parkerings- og trafikforhold
Der er omkring ejendommen ca. 100 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Foran ejendommen stopper Bus 149, som hvert 20. minut kører mellem Glostrup St. og Albertslund St.

Ydermere bliver der etableret en Letbane Station ca. 250 meter fra lejemålet, som forventeligt vil gå i drift i år 2025. Letbanen vil i rush hour have afgang hvert 5. minut, og stopper 29 gange mellem Lyngby og Ishøj. Øvrige tidsrum vil den gå hvert 10. minut.

Fælles-, drift- og varmeudgifter:
Lejers betaling af fælles-, drift- og varmeudgifter er inkluderet i den årlige leje.

Fællesudgifterne omfatter blandt andet:

– Rengøring af fællesarealer

– El-forbrug i kontorfællesskabet

– Blomster

– Indvendig vedligeholdelse af fællesarealerne

– Vinduespolering

– Internet

Driftsudgifterne omfatter skatter, afgifter og øvrige omkostninger af enhver art, herunder vand mm., der til enhver tid pålægges Ejendommen og udlejningsvirksomheden.

Varmeudgifterne omfatter forsyning af varme til det lejede, forsyning med varmt vand samt hen-læggelser til fornyelser af varme- og varmvandsanlæg.

Leje

For de to større kontorer på hhv. 51 og 71 m2 tilbyder vi 50% i lejerabat i perioden frem til 30. juni 2020.

Prisen i denne periode udgør hhv. kr. 1.970,00 og kr. 2.732,00 alt inkl. om måneden.

Kampagnen kører frem til 31. januar 2020.

Regulering af leje
Basislejen reguleres årligt pr. 1 januar med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%. Første gang 1. januar 2021.

Størrelse
Lejemålene udgør fra 21 – 71 m2, hvor man har mulighed for at leje flere kontorer ved siden af/overfor hinanden – Helt efter lejers behov.

Indretning
Kontorlejemålene overtages nymalet og rengjort.

Fællesfaciliteter
– 2 mødelokaler
– 2 tekøkkener
– 2 frokoststuer
– 1 bad

Depositum
Der beregnes et depositum på 6 måneder af den til enhver tid gældende leje. Depositum står til sikkerhed for lejers overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt.

El
Alle udgifter til forsyning af det lejede med el, inkl. afgifter og eventuel målerleje, er inkluderet i fællesudgifterne som er en del af lejen.

Moms
Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse
Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren. Lejemålet overtages nymalet og rengjort.
Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Opsigelse
Opsigelsesvarslet udgør 6 måneder, til den første i en måned.

Indflytning
Efter aftale

Priser
Antal m²
51-71 m²
Årlig leje pr. m²
618 kr.
Driftsudgifter pr. m²
99 kr.
FÅ MERE INFORMATION
2019-12-20T13:27:25+00:00