Smedeland 7, 2600 Glostrup

Lyse og åbne lokaler egnet til butik/restaurant

Området:
Lejemålet er en del af Glostrup/Albertslunds eftertragtede erhvervskvarter i området bag Nordre Ringvej, og få minutter fra af- og tilkørsel til motorvejen.

Lejemålet:
Lejemålet er en del af en større ejendom på 5.722 m2, som blandt andet tidligere har huset Codan.

Lejemålet har facade ud til Naverland, og indeholder i stueplan 490 præsentable m2 med glas hele vejen rundt, hvilket skaber nogle fantastiske omgivelser for butik, showroom, spisende gæster eller lignende. Med gode parkeringsmuligheder og stor synlighed fra vejen, er disse pavilloner en oplagt mulighed at drive butik, restaurant eller lignende fra.

Under hver lejemål er der fuld kælder, som kan tilgås via en indvendig trappe, og kan benyttes til personalestue, lager/lettere produktion mm.

Ønsker Lejer yderligere lager- eller kontorplads, er der i hovedbygningen mulighed for at leje kontorer fra 21 – 130 m2, eller lager/opbevaringsrum på 231 m2.

Parkerings- og trafikforhold:
Der er omkring ejendommen ca. 100 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Lige overfor ejendommen stopper Bus 149, som hvert 20. minut kører mellem Glostrup St. og Albertslund St.

Ydermere bliver der etableret en Letbane Station ca. 250 meter fra lejemålet, som forventeligt vil gå i drift i år 2025. Letbanen vil i rush hour have afgang hvert 5. minut, og stopper 29 gange mellem Lyngby og Ishøj. Øvrige tidsrum vil den gå hvert 10. minut.

Driftsudgifter:
Lejers betaling af aconto driftsudgifter udgør samlet kr. 98,62 pr. m2 om året, og tillægges den årlige leje.

Driftsudgifterne omfatter skatter, afgifter og øvrige omkostninger af enhver art, herunder vand mm., der til enhver tid pålægges Ejendommen og udlejningsvirksomheden.

Varmeudgifter:
Lejers betaling af aconto varmeudgifter udgør samlet kr. 96,31 pr. m2 om året, og tillægges den årlige leje.

Varmeudgifterne omfatter forsyning af varme til det lejede, forsyning med varmt vand samt henlæggelser til fornyelser af varme- og varmvandsanlæg.

Leje:
Den månedlige leje af 2 sammenhængende pavilloner på samlet 988 m2 udgør kr. 34.000,00.

Svarende til:

Kr. 832,65 pr. m2 for stueplan.

Kr. 0,00 pr. m2 for kælder.

Regulering af leje:
Basislejen reguleres årligt pr. 1 januar med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%. Første gang 1. januar 2021.

Størrelse:
Lejemålet udgør 988 m2.

Det er muligt at leje en enkelt pavillon, eller to pavilloner med fælles indgang.

Indretning:
Lejemålet overtages nymalet og rengjort.

Depositum:
Der beregnes et depositum på 6 måneder af den til enhver tid gældende leje. Depositum står til sikkerhed for lejers overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt.

El:
Der er separat el-måler til alle lejemål.

Moms:
Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse:
Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.
Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Opsigelse:
Opsigelsesvarslet udgør 6 måneder, til den første i en måned. Ved indgåelse af lejekontrakt forhandles en fælles, mellem Udlejer og Lejer, uopsigelighedsperiode.

Indflytning:
Efter aftale

Priser
Antal m²
988 m²
Årlig leje pr. m²
413 kr.
Driftsudgifter pr. m²
99 kr.
FÅ MERE INFORMATION
2019-12-10T08:43:31+00:00