Naverland 1A, st. th. 2600 Glostrup

510 m2 kontor m. højloftet kælder

Området
Lejemålet er en del af Glostrup/Albertslunds eftertragtede erhvervskvarter i området bag Nordre Ringvej, og få minutter fra af- og tilkørsel til motorvejen.

Lejemålet
Lejemålet er en del af en større ejendom på 3.956 m2. Ejendommen har 5 andre erhvervslejere i nabobygningerne.

Det samlede lejemål er på 510 m2 i stueplan og med 233 m2 kælder.

Lejemålet kan anvendes til bl.a. nethandel/lager/showroom kombineret med kontor eller lignende.

Lejemålet har indgang ud mod Naverland, hvor man igennem en dobbeltdør træder ind i lejemålets foyer med mulighed for reception. Fra foyeren tilgås lejemålet igennem døren til højre, hvor man via en fordelingsgang har adgang til fire aflukkede kontorer og toiletter. For enden af gangen kommer man ind i et stort åbent kontorlandskab/showroom med godt lys fra ovenlysvinduerne. Alle lejemålets kontorer har et flot lyst trægulv. Indgangspartiet deles med lejemålet i stuen til venstre.

Fra det åbne kontor/showroom har man ligeledes adgang til aflukkede kontorer/mødelokaler, hvor nogle af dem har udsigt og udgang til den skønne atriumgård. Atriumgården deles ligeledes med nabolejemålet.

Ønsker ny Lejer en større modernisering eller en anderledes opdeling af lejemålet, kan dette forhandles med Udlejer.

Parkerings- og trafikforhold
Der er omkring ejendommen gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Lige uden for ejendommen stopper Bus 149, som hvert 20. minut kører mellem Glostrup St. og Albertslund St.

Ydermere bliver der etableret en Letbane Station ca. 250 meter fra lejemålet, som forventeligt vil gå i drift i år 2025. Letbanen vil i rush hour have afgang hvert 5. minut, og stopper 29 gange mellem Lyngby og Ishøj. Øvrige tidsrum vil den gå hvert 10. minut.

Driftsudgifter
Lejers gennemsnitlige betaling af aconto driftsudgifter udgør kr. 71,20 pr. m2 om året, da der ikke betales driftsudgifter for kælderen på 233 m2.

Svarende til:
Kr. 103,73 pr. m2 for kontor.
Kr. 0,00 pr. m2 for kælder/opbevaring.

Driftsudgifterne omfatter skatter, afgifter og øvrige omkostninger af enhver art, herunder vand mm., der til enhver tid pålægges Ejendommen og udlejningsvirksomheden.

Varmeudgifter
Lejers gennemsnitlige betaling af aconto varmeudgifter udgør kr. 61,87 pr. m2 om året, da der ikke betales varmeudgifter for kælderen på 233 m2.

Svarende til:
Kr. 90,13 pr. m2 for kontor.
Kr. 0,00 pr. m2 for kælder/opbevaring.

Varmeudgifterne omfatter forsyning af varme til det lejede, forsyning med varmt vand, samt henlæggelser til fornyelser af varme- og varmvandsanlæg.

Leje
Den månedlige leje for det samlede areal på 510 m2 kontor/showroom og 233 m2 kælder udgør kr. 26.668,42.

Svarende til:
Kr. 509,85 pr. m2 for kontor.
Kr. 257,50 pr. m2 for kælder/opbevaring.

Ønsker ny Lejer en større modernisering af lejemålet, tillægges dette til lejen.

Regulering af leje
Basislejen reguleres årligt pr. 1 januar med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%. Første gang 1. januar 2021.

Størrelse
Lejemålet udgør 510 m2 kontor/showroom, med tillæg af 233 m2 højloftet kælder/opbevaring.

Indretning
Kontorerne overtages nymalet og rengjort. Kælderen overtages som beset.

Depositum
Der beregnes et depositum på 6 måneder af den til enhver tid gældende leje. Depositum står til sikkerhed for Lejers overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt.

El
Der er separat elmåler til alle lejemål.

Moms
Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse
Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.
Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Opsigelse
Opsigelsesvarslet udgør 6 måneder, til den første i en måned. Ved indgåelse af lejekontrakt forhandles en fælles, mellem Lejer og Udlejer, uopsigelighedsperiode.

Indflytning
Efter aftale.

Priser
Antal m²
743 m²
Årlig leje pr. m²
431 kr.
Driftsudgifter pr. m²
71 kr.
FÅ MERE INFORMATION
2020-01-17T14:08:28+00:00