Metalgangen 9 C, st. tv., 2690 Karlslunde

Flot lejemål- 453 m2, heraf lager 240/300 m2

Udlejer tilbyder 50% i lejerabat resten af 2019. Rabatten er fratrukket i den anviste årlige m2 pris. 

Området
Ejendommen er beliggende i Karlslundes eftertragtede erhvervskvarter kun 400 meter fra motorvejen mod København/Odense. Ejendommen har 11 andre erhvervslejere.

Lejemålet
Når man kører ind på ejendommen, ligger lejemålet i stueplan i bygningen nede for enden.

Igennem hoveddøren, som er fællesareal med de andre lejere i stueplan og førstesalen, er der på venstre hånd indgang til lejemålet. Umiddelbart indenfor til højre er der adgang til lejemålets toilet og to baderum.

Herefter går man ind i lejemålets foyer, med adgang til et flot tekøkken (2015) og frokoststue på højre hånd, og igennem åbningen lige fremme, adgang til et lyst og åbent kontor/reception med direkte adgang til to lyse og uforstyrrede kontorer/mødelokaler. Over alt i lejemålets kontorer er der flotte gråsorte tæppefliser. Kontoret udgør ca. 153 m2.

Fra lejemålets store kontor er der ydermere to dobbeltdøre. Én til gården og én ud til lageret på 300 m2. Lageret er opvarmet, og har en loftshøjde på 3 meter. Porten er 2,80 høj og 3,00 bred.

Udenfor ejendommen er der en lille lukket gårdhave, hvor der er mulighed for parkering og henstilling af forskellige effekter i forbindelse med porten til lejemålet.

Parkeringsforhold
Der er ca. 60 parkeringspladser til deling for ejendommens lejere og gæster.

Størrelse
Lejemålet udgør 453 m2, fordelt på ca. 153 m2 kontor og ca. 300 m2 lager.

Indretning
Lejemålet overtages tomt, nymalet og rengjort.

Leje
Den årlige leje udgør kr. 253.050,00 ekskl. moms og den månedlige leje udgør kr. 21.087,50.

I perioden frem til 31/12 2019 tilbyder udlejer 50% i lejerabat.

I denne periode vil den månedlige leje udgøre kr. 10.543,75 med tillæg af aconto drifts- og varmeudgifter.

Regulering af leje
Lejen reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%, første gang pr. 1. januar 2020.

Depositum
Der beregnes et depositum på 6 måneder af den til enhver tid værende leje.

Driftsudgifter
Der betales en andel af ejendommens driftsudgifter. Der udarbejdes årligt driftsregnskab efter fordelingstal.

Lejer betaler aconto driftsudgifter med kr. 84,00 pr. m2, svarende til kr. 3.171,00 i månedligt aconto driftsbidrag.

Varme- og vandbidrag
Alle lejere betaler en forholdsmæssig andel af varme og vand udgifterne. Der udarbejdes årligt varme- og vandregnskab efter fordelingstal.

Lejer betaler aconto varmebidrag med kr. 66,00 pr. m2, svarende til kr. 2.491,50 i månedligt aconto varmebidrag.

Moms
Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse
Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af fællesinstallationer m.m., påhviler udlejeren.

Opsigelse
Lejemålet kan opsigelses med 6 måneders varsel, til den første i måneden, dog forventer udlejer en uopsigelighedsperiode på 5 år, ved indgåelse af lejekontrakt.

Indflytning
Lejemålet kan overtages efter aftale.

Priser
Antal m²
453 m²
Årlig leje pr. m²
280 kr.
Driftsudgifter pr. m²
84 kr.
FÅ MERE INFORMATION
2019-07-25T12:01:23+00:00