Metalgangen 9 C, 2690 Karlslunde

Særdeles præsentable kontorer med tilhørende lager m. port

Området

Ejendommen er beliggende i Karlslundes eftertragtede erhvervskvarter kun 400 meter fra motorvejen mod København/Odense. Ejendommen har 9 andre erhvervslejere.

Lejemålet

Når man kører ind på ejendommen, ligger lejemålet i stueplan i bygningen nede for enden.

Igennem hoveddøren, som er fællesareal med de andre lejere i stueplan og førstesalen, er der på venstre hånd indgang til lejemålet. Umiddelbart indenfor til højre er der adgang til lejemålets toilet og to baderum.

Herefter går min ind i lejemålets foyer, med adgang til et flot tekøkken og frokoststue på højre hånd, og igennem åbningen lige fremme, adgang til et lyst og åbent kontor/reception med direkte adgang til to lyse og uforstyrrede kontorer. Over alt i lejemålets kontorer er der flotte gråsorte tæppefliser.
Fra lejemålets store kontor er der ydermere to dobbeltdøre. Én til gården og én ud til lageret på 300 m2. Lageret er opvarmet, og har en loftshøjde på 3 meter. Porten er 2,80 høj og 3,00 bred.

Parkeringsforhold

Der er ca. 50 parkeringspladser til deling for ejendommens lejere og gæster.

Størrelse

Lejemålet udgør 463 m2, fordelt på ca. 163 m2 kontor og ca. 300 m2 lager.

Indretning

Lejemålet overtages tomt, nymalet og rengjort.

Leje

Den årlige leje udgør kr. 260.000,00 ekskl. moms og den månedlige leje udgør kr. 21.666,67.

Regulering af leje

Lejen reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%, første gang pr. 1. januar 2020.

Depositum

Der beregnes et depositum på 6 måneder af den til enhver tid værende leje.

Driftsudgifter

Der betales en andel af ejendommens driftsudgifter. Der udarbejdes årligt driftsregnskab efter fordelingstal.
Lejer betaler aconto driftsudgifter med kr. 84,00 pr. m2, svarende til kr. 3.241,00 i månedligt aconto driftsbidrag.

Varme- og vandbidrag

Alle lejere betaler en forholdsmæssig andel af varme og vand udgifterne. Der udarbejdes årligt varme- og vandregnskab efter fordelingstal.

Lejer betaler aconto varmebidrag med kr. 66,00 pr. m2, svarende til kr. 2.547,66 i månedligt aconto varmebidrag.

Moms

Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af fællesinstallationer m.m., påhviler udlejeren.

Opsigelse

Lejemålet kan opsigelses med 6 måneders varsel, til den første i måneden, dog forventer udlejer en uopsigelighedsperiode på 5 år, ved indgåelse af lejekontrakt.

Indflytning

Lejemålet kan overtages efter aftale, dog tidligst d. 1/4 2019

Priser
Antal m²
463 m²
Årlig leje pr. m²
562 kr.
Driftsudgifter pr. m²
84 kr.
FÅ MERE INFORMATION
2019-04-16T10:41:32+00:00