Marielundvej 46C, 1. th., 2730 Herlev

Særdeles præsentable kontorer med tilhørende lager/showroom

Området

Lejemålet er en del af Herlev’s eftertragtede erhvervskvarter, tæt på Nordre Ringvej, 15 min. fra Rådhuspladsen i København, ca. 250 meter fra den kommende Letbane Station, som bliver etableret ved krydset Lyskær/Nordre Ringvej, samt ca. 900 meter fra motorvejen mod København/Odense.

Marielundvej 46 blev bygget i årene 1966/68 og renoveret med alufacader og flotte glasindgangspartier i år 2000. Ejendommen er samlet på 23.082 m2 og er udlejet til ca. 45 forskellige lejere.

Ejendommen har 2 hyggelige haver med borde og bænke, som lejerne blandt andet benytter om sommeren, til at spise frokost i.

Alle opgange er udsmykket med kunstværker af kunstneren Maria Dubin, som har fortolket Karen Blixens blomster i hendes have. Kunstværkerne kommer direkte fra Karen Blixen Museet før de blev købt at Udlejer, til forskønnelse af vores indgangspartier/opgange.

Lejemålet

Lejemålet er en del af 2 større ejendomme, som ligger på adressen, på samlet 23.082 m2.

Man kommer ind i opgangen til lejemålene via et flot glasindgangsparti. Lejemålet ligger på 1. sal til højre. Her træder man ind i et åbent kontor/reception med toiletter og bad på venstre side.

Lige fremme ligger et par gode lyse kontorer, med direkte adgang til et stort mødelokale, som man ligeledes også kan tilgå fra receptionen. Lejemålet indeholder også en stor frokoststue i forbindelse med tekøkkenet, samt lager i direkte forbindelse med vareelevatoren, som via et forrum deles med nabolejemålet.

Lejemålet rummer flere gode muligheder, og skulle den kommende lejer have ønske om yderligere lager/showroom, ønsker udlejer at tilpasse lejemålet efter lejers behov, set i forhold til fordelingen af kontor/lager.

Til alle opgange er der en stor vareelevator til 1.500 kg.

Parkerings- og trafikforhold

Der er omkring ejendommen ca. 400 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Der bliver etableret en Letbane station, ca. 250 meter fra ejendommen, ved krydset Lyskær/Nordre Ringvej. Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut indenfor normal arbejdstid og hvert 10 minut udenfor normal arbejdstid.

Der går ligeledes en Bus 155 fra Marielundvej til Herlev Station.

Størrelse

Lejemålet udgør samlet 330 m2 inkl. andel af fællesarealer, fordelt på:

259 m2 kontor og 71 m2 lager.

Leje

Den månedlig leje for:

259 m2 kontor og 71 m2 lager udgør kr. 14.848,08.

Svarende til en leje på kr. 575 pr. m2 for kontor og kr. 412 pr. m2 for lager.

Ønsker lejer en anderledes fordeling af kontor/lager, vil lejen blive beregnet jfr. foranstående priser.

Ønsker lejer forbedrede glasløsninger og indretninger som vist på billederne, vil dette tillægges kontorlejen, således at denne vil udgøre kr. 750,00 pr. m2, med tillæg af aconto drifts-, varmebidrag, jfr. nedenstående.

Regulering af leje

Basislejen reguleres årligt, pr. 1. januar, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%, første gang pr. 1. januar 2020.

Depositum

Der beregnes et depositum svarende til 6 måneder af den til enhver tid værende basisleje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af drifts- og varmebidrag m.m.

El

Der er separat el-måler til alle lejemål.

Varme

Der udarbejdes årligt (kalenderåret) et varmeregnskab, som fordeler varmeudgifterne på alle lejemål.

Lejer opkræves aconto varmebidrag svarende til kr. 47,97 pr. m2.

Driftsudgifter

Lejer betaler en forholdsmæssig andel af ejendommens driftsudgifter, ejendomsskatter og –afgifter, forsikring, vandforbrug, renovation, fælles el-forbrug, ejendomsservice/vicevært, snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af udvendige arealer, herunder service og vedligeholdelse af installationer, elevatorer, fællesrum, samt udarbejdelse af regnskaber for drifts- og fællesudgifter og administration m.m.

Lejer opkræves aconto driftsbidrag svarende til kr. 88,80 pr. m2.

Moms

Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Energimærke

Ejendommen er pr. 4. april 2013 gennemgået og har af Energistyrelsen fået Energimærket ”E”.

Opsigelse

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten giver lejer til udlejer en 5-årig uopsigelig lejeperiode, hvorefter lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.

Indflytning

Efter aftale, dog tidligst 1. april 2019.

Priser
Antal m²
330 m²
Årlig leje pr. m²
540 kr.
Driftsudgifter pr. m²
89 kr.
FÅ MERE INFORMATION
2019-01-30T09:40:05+00:00