Marielundvej 46C, 1. mf., 2730 Herlev

Tørt og varmt lager via vareelevator

Området:

Lejemålet er en del af Herlev’s eftertragtede erhvervskvarter, tæt på Nordre Ringvej, 15 min. fra Rådhuspladsen i København, ca. 250 meter fra den kommende Letbane Station, som bliver etableret ved krydset Lyskær/Nordre Ringvej, samt ca. 900 meter fra motorvejen mod København/Odense.

Marielundvej 46 blev bygget i årene 1966/68 og renoveret med alufacader og flotte glasindgangspartier i år 2000. Ejendommen er samlet på 23.082 m2 og er udlejet til ca. 45 forskellige lejere.

Ejendommen har 2 hyggelige haver med borde og bænke, som lejerne blandt andet benytter om sommeren, til at spise frokost i.

Alle opgange er udsmykket med kunstværker af kunstneren Maria Dubin, som har fortolket Karen Blixens blomster i hendes have. Kunstværkerne kommer direkte fra Karen Blixen Museet før de blev købt at Udlejer, til forskønnelse af vores indgangspartier/opgange.

Lejemålet:

Lejemålet er en del af 2 større ejendomme, som ligger på adressen, på samlet 23.082 m2.

Lageret tilgås via varelevatoren direkte fra gadeplan. Lejemålet ligger på 1. sal, hvor forrummet ved elevatoren deles med nuværende lejer i 46C, 1.th.

Alternativt kan man gå ind af opgang 46B, hvor man også har adgang til lageret via kontorfællesskabet. Man kan derfor også gøre brug af kontorfællesskabets fællesfaciliteter, herunder tekøkken, møderum og toiletter.

Vareelevatoren kan tage op til 1.500 kg, og er 2,5 m. bred og 6,9 m. lang.

Vi har ledige kontorer i kontorfællesskabet fra 25 – 139 m2, hvor man kan leje et fint kontor fra kr. 2.218,04 om måneden alt inkl.

Parkerings- og trafikforhold:

Der er omkring ejendommen ca. 400 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Der bliver etableret en Letbane station, ca. 250 meter fra ejendommen, ved krydset Lyskær/Nordre Ringvej. Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut indenfor normal arbejdstid og hvert 10 minut udenfor normal arbejdstid.

Der går ligeledes en Bus 155 fra Marielundvej til Herlev Station.

Størrelse:

Lejemålet udgør samlet 71,03 m2 inkl. andel af fællesarealer.

Nettoarealet udgør ca. 35 m2.

Leje:

Den månedlig leje udgør kr. 2.438,70.

Regulering af leje:

Basislejen reguleres årligt, pr. 1. januar, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%, første gang pr. 1. januar 2020.

Depositum:

Der beregnes et depositum svarende til 6 måneder af den til enhver tid værende basisleje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af drifts- og varmebidrag m.m.

El:

Der er separat el-måler til alle lejemål.

Varme:

Der udarbejdes årligt (kalenderåret) et varmeregnskab, som fordeler varmeudgifterne på alle lejemål.

Lejer opkræves aconto varmebidrag svarende til kr. 47,97 pr. m2.

Driftsudgifter:

Lejer betaler en forholdsmæssig andel af ejendommens driftsudgifter, ejendomsskatter og –afgifter, forsikring, vandforbrug, renovation, fælles el-forbrug, ejendomsservice/vicevært, snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af udvendige arealer, herunder service og vedligeholdelse af installationer, elevatorer, fællesrum, samt udarbejdelse af regnskaber for drifts- og fællesudgifter og administration m.m.

Lejer opkræves aconto driftsbidrag svarende til kr. 88,80 pr. m2.

Moms:

Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse:

Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Energimærke:

Ejendommen er pr. 4. april 2013 gennemgået og har af Energistyrelsen fået Energimærket ”E”.

Opsigelse:

Lejemålet kan fra Lejers side opsiges med 6 måneders varsel, til en første i måneden.

Indflytning:

Efter aftale, dog tidligst 1. maj 2019.

Priser
Antal m²
71 m²
Årlig leje pr. m²
412 kr.
Driftsudgifter pr. m²
89 kr.
FÅ MERE INFORMATION
2019-04-02T11:16:28+00:00