Marielundvej 46A, 1. tv., 2730 Herlev

Kontorlejemål på 515 m2

Kontorlejemål på 505 m2

Lejemålet er en del af Herlev’s eftertragtede erhvervskvarter, tæt på Nordre Ringvej, 15 min. fra Rådhuspladsen i København, ca. 250 meter fra den kommende Letbane Station, som bliver etableret ved krydset Lyskær/Nordre Ringvej, samt ca. 900 meter fra motorvejen mod København/Odense.

Marielundvej 46 blev bygget i årene 1966/68 og renoveret med alufacader og flotte glasindgangspartier i år 2000. Ejendommen er samlet på 23.082 m2 og er udlejet til ca. 45 forskellige lejere.

Ejendommen har 2 hyggelige haver med bænke, som lejerne bruger til at spise frokost i om sommeren m.m.

Alle opgange er udsmykket med kunstværker af kunstneren Maria Dubin, som har fortolket Karen Blixens blomster i hendes have. Kunstværkerne kommer direkte fra Karen Blixen Museet før de blev købt at Udlejer, til forskønnelse af vores indgangspartier/opgange.

Lejemålet

Lejemålet er en del af 2 større ejendomme, som ligger på adressen, på samlet 23.082 m2.

Man kommer ind i opgangen til lejemålene via et flot glasindgangsparti. Lejemålet ligger på 1. sal til venstre. Her kommer man ind i et stort åbent kontormiljø, med direkte adgang til to mindre kontorer, samt tre toiletter og et bad på højre side. Lejemålet har i dag 3 kontorer, 3 depotrum, et stort møde-/undervisningslokale og en stor frokoststue i forbindelse med køkkenet.

Parkerings- og trafikforhold

Der er omkring ejendommen ca. 400 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Der bliver etableret en Letbane station, ca. 250 meter fra ejendommen, ved krydset Lyskær/Nordre Ringvej. Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut indenfor normal arbejdstid og hvert 10 minut udenfor normal arbejdstid.

Der går ligeledes en Bus 155 fra Marielundvej til Herlev Station.

Størrelse

Lejemålet udgør 515 m2 inkl. andel af fællesarealer.

Leje

Den årlige basisleje udgør kr. 575 pr. m2 ekskl. moms, drifts-, varmebidrag, jfr. nedenstående.

Ønsker ny lejer forbedrede glasløsninger og indretninger, vil dette tillægges lejen.

For 515 m2 udgør den månedlige leje kr. 24.677,08.

OBS: Udlejer tilbyder 40% i lejerabat på basisleje i lejeperiodens første 12 måneder.

Lejen vil i periodens første 12 måneder således udgøre kr. 14.806,25, svarende til kr. 345,00 pr. m2.

Regulering af leje

Basislejen reguleres årligt, pr. 1. januar, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%, første gang pr. 1. januar 2020.

Depositum

Der beregnes et depositum svarende 6 måneder af den til enhver tid værende basisleje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af drifts- og varmebidrag m.m.

El

Der er separat el-måler til alle lejemål.

Varme

Der udarbejdes årligt (kalenderåret) et varmeregnskab, som fordeler varmeudgifterne på alle lejemål.

Lejer opkræves aconto varmebidrag svarende til kr. 47,97 pr. m2.

Driftsudgifter

Lejer betaler en forholdsmæssig andel af ejendommens driftsudgifter, ejendomsskatter og –afgifter, forsikring, vandforbrug, renovation, fælles el-forbrug, ejendomsservice/vicevært, snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af udvendige arealer, herunder service og vedligeholdelse af installationer, elevatorer, fællesrum, samt udarbejdelse af regnskaber for drifts- og fællesudgifter og administration m.m.

Lejer opkræves aconto driftsbidrag svarende til kr. 88,80 pr. m2.

Moms

Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Energimærke

Ejendommen er pr. 4. april 2013 gennemgået og har af Energistyrelsen fået Energimærket ”E”.

Opsigelse

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten giver Lejer til Udlejer en 5-årig uopsigelig lejeperiode, hvorefter lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.

Indflytning

Efter aftale.

For yderligere informationer, kontakt Frank på fba@rentestate.dk, / tlf. +45 3360 1181 Emil på eba@rentestate.dk, eller på +45 3360 1183.

Priser
Antal m²
515 m²
Årlig leje pr. m²
575 kr.
Driftsudgifter pr. m²
89 kr.
FÅ MERE INFORMATION
2019-03-26T12:23:56+00:00