Energivej 3, 4180 Sorø

290 m2 lagerhal, heraf ca. 100 m2 tilhørende kontorer

Området

Lejemålet er en del af Energiens Hus, som er beliggende i Sorø ved motorvejen mod København/Odense.

Energiens Hus blev bygget i 1988 som hovedsæde for Naturgas Sjælland, og denne del af ejendommen blev bygget i 2009.

Lejemålet

Lejemålet er en del af Energiens Hus, som er et kontorfællesskab, med mange fællesfaciliteter og hyggelige loungeområder. Ejendommen har i dag ca. 35 lejere, med egen bemandet reception, fælles konferencelokaler samt fælles kantine.

Lejemålet har indgang til lageret via to el-porte, og fremstår lyst og præsentabelt med 4 gode ovenlysvinduer på lageret. Kontordelen har separat indgang, hvor man kommer i en præsentabel foyer, med kontor på højre side, samt kontor og køkken på venstre side.

Parkeringsforhold

Der er omkring ejendommen ca. 120 parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster.

Størrelse

Lejemålet udgør både kontor og lager, fordelt på ca. 190 m2 opvarmet lagerhal med 7 meter til loftet, samt ca. 100 m2 kontor med eget tekøkken og toiletter. Der er direkte adgang fra kontoret og ud til lageret.

Indretning

Lejemålet overtages præsentabelt og rengjort. Kontorlokalerne overtages nymalet. Save

Fællesfaciliteter:

Energiens Hus fællesfaciliteter står til rådighed for alle ejendommens lejere, uden yderligere beregning for brugen heraf. Faciliteterne er følgende:

  • Bemandet reception, der tager imod lejere og gæster, ligesom der modtages og omdeles post. Endvidere står receptionen for den daglige drift af ejendommen, ligesom receptionen altid er behjælpelige overfor alle lejerne
  • 4 store konferencelokaler, hvor de 3 konferencelokaler kan slås sammen, således at der er plads til ca. 60 personer til forskellige møder/arrangementer.
  • Kantinen har plads til ca. 75 spisende lejere ad gangen. Kantinen er bortforpagtet og der serveres dagligt en dejlig buffet med lune retter (spisning betales direkte til forpagter). Ønsker en lejer ved lejlighed, speciel servering, mad eller andet, løses dette også.
  • 16 toiletter fordelt i bygningen, til lejere og gæsters brug
  • 2 baderum med toiletter i kælderen

Leje

Den månedlige leje udgør kr. 11.972,00 ekskl. moms, drifts-, fælles-, og forbrugsudgifter.

Regulering af leje

Lejen reguleres årligt, pr. 1. januar, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%, første gang pr. 1. januar 2020.

Depositum

Der beregnes et depositum på 6 måneder af den til enhver tid værende leje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af el, vand, varme m.m.

El, vand og varme

Lejemålets forbrug af el, vand og varme afregnes i henhold til bi-målere.

Driftsudgifter

En forholdsmæssig andel af ejendommens driftsudgifter, ejendomsskatter og –afgifter, forsikring, renovation, vicevært og snerydning, græsslåning, udarbejdelse af regnskaber for drifts- og fællesudgifter og administration m.m., pålægges lejen.

Der opkræves aconto årligt 56,11 kr. pr. m2.

Fællesudgifter

En forholdsmæssig andel af ejendommens fællesudgifter, renovation, rengøring af fællesarealer (reception, kantine, konferencelokaler m.m.), vinduespolering, internet, blomster i fællesarealer, alarm, og vagt m.m., pålægges lejen.

Der opkræves aconto årligt 30,19 kr. pr. m2. 

Mandtalskontingent

Ejendommens kantine forpagtes af Firmafrokost – Kok Med Kul På. Forpagter sørger for friskbrygget kaffe, te, service, ligesom de dagligt sørger for dejlig buffet med lune retter til frokost.

Alle lejer betaler et mandtalskontingent som fuld og endelig betaling for følgende ydelser (ad libitum):

  • Kaffe og te
  • Isvand
  • Sukker og fløde
  • Service, i form af kaffekopper, teske, servietter, kaffe og tekande,
  • Opvask af service efter lejers tilbagelevering af brugt service til kantinen

Mandtalskontingent udgør kr. 215,62 pr. måned pr. medarbejder der arbejder fuldtid i Energiens Hus (svarende til ca. kr. 11 pr. dag).

Mandtalskontingent og fri frokost (kantinebidrag), opkræves af, og betales direkte til kantinens forpagter.

Moms

Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af fællesinstallationer m.m., påhviler udlejeren.

Opsigelse

Opsigelsesvarslet udgør 6 måneder, til den første i måneden. Dog forventer udlejer i forbindelse med indgåelsen af lejekontrakten en uopsigelighed på 3 år.

Indflytning:

1/7 2019.

For yderligere informationer, kontakt Frank på fba@rentestate.dk, eller på +45 3060 1181,

eller Emil på eba@rentestate.dk, eller på +45 3360 1183.

Priser
Antal m²
292 m²
Årlig leje pr. m²
492 kr.
Driftsudgifter pr. m²
56 kr.
FÅ MERE INFORMATION
2019-03-20T09:47:32+00:00